Öppnande av skeppsdagbok för ISSS-08

Ice complex from Muostakh Island

Kusten vid Muostakh Island.

Onsdag 6 augusti 2008
Frescati, Stockholm

Det är skönt att äntligen vara inne i sista veckan av över tre och ett halvt års förberedelser för denna unika fartygsbaserade forskningsexpedition i den rysk-sibiriska delen av Arktiska Oceanen. I denna första kommunikation önskar jag kort beskriva något om hur vi tagit oss fram till nästa veckas avfärd ombord forskningsfartyget Jacob Smirnitskyi (Archangelsk) från Kirkenes på vår färd över 4000 km österut mot Laptevhavet och Östsibiriska Havet. 

Vi kommer färdas i klassiska farvatten utmed i stort sett hela Nordostpassagen som sammanbinder Atlanten och Stilla Havet. Nordostpassagen upptäcktes av en tidigare svensk expedition under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld under åren 1878-1879 ombord fartyget Vega. En drivande motivation för vår expedition är att de Sibirisk-arktiska trakterna och närliggande hav är av särdeles stor klimatrelevans, och dessutom endast sparsamt utforskade.  Det är kombination av två faktorer som är av speciellt intresse. Enorma mängder kol ligger (ännu) fastbundet Sibiriens frusna torvmossor, kustzonens is-jordkomplex, samt i den frusna havsbotten på kontinentalsockeln. Klimatuppvärmningen är ojämnt fördelad på jordklotet och är som allra störst i just nordöstra Sibirien och dess kusthav. Denna kombination föranleder således fördjupade studier i hur dessa system fungerar och om klimatuppvärmingen möjligtvis kan leda till en accelererad frigörning genom upptining av permafrosten i torvmossarna, värmekollaps och vågerosion av kusten samt frisläppning av metanhydrater från havsbotten. Mer om forskningen framöver.

Vår expedition har sitt frö i en tidigare inställd expedition. Vi var medbjudna på den brett tvärvetenskapliga Beringia 2005 expeditionen och skulle få möjlighet att som första grupp på länge färdas utmed hela nordostpassagen i en transitfärd till Bering Sund. Komplikationer för svenska myndigheter att utverka tillstånd för vetenskapliga undersökningar i ryskt territorialvatten satte käppar i propellern den gången. Kort därefter beslöt en grupp svenska polarforskningsledare, Leif Anderson och Göran Björk (Götenorgs universitet), Per Andersson (Naturhistoriska Riksmuseet), Johan Ingri (Luleå Tekniska Universitet) och jag att gå samman och göra en ny satsning på en väl sammanhållen och fokuserad expedition med fokus på flöden av kol och färskvatten utmed land-kusthav-djuphav norr om Sibirien. Projektet accepterades som en officiell del av det Internationella Polaråret.

Bland våra internationella kollegor så har vårt långsiktiga och djupa samarbete med Igor Semiletov varit nyckeln till att överkomma många administrativa hinder på vägen. Semiletov är anställd både av Universitet i Alaska och av ryska vetenskapsakademin och har som ingen annan lyckats arrangera fartygsbaserade expeditioner i ryska arktis under 2000-talet. Den andra nyckeln var modet hos Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att finansiera chartern av ryskt forskningsfartyg. Detta är en ovanlig satsning, men ett forskningsfartyg är naturligtvis en central infrastruktur, för att kunna bedriva denna typ av forskning. Fem projekt ombord ISSS-08 har nu stöd från Vetenskapsrådet och vi har därefter också varit välbetjänta av logistikstöd från Polarforskningssekretariatet.

De två senaste åren har varit fyllda av intensivt planerande och massor med kontakter med våra ryska kollegor. Det är min övertygelse att en förutsättning för att lyckas med ett större projekt i Ryssland är att ha långsiktigt vunnit förtroende hos ryska kollegor som är placerade på rätt nivå. Semiletov och Valentin Sergienko, ordförande i Ryska Vetenskapsakademin (Far Eastern Branch; FEBRAS) har farit i pendeltrafik mellan Vladivostok, Moskva och Stockholm. Utan deras hårda arbete hade säkerligen inte de många myndigheter som är inblandade i utfärdandet av vårt vetenskaplliga tillstånd för expeditionen, givit sitt stöd.

Det var en stor glädje att officiellt ”kasta loss” ISSS-08 expeditionen under försommaren på klassisk mark, vid Vegastatyn utanför Naturhistoriska Riksmuseet. Vi kände stort stöd från de närvarande som inkluderade den ryske ambassadören, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Peter Wallenberg Jr och många fler. Sverige är en stark polarforskningsnation.

Precis som för Nordenskiölds expedition så har vi ett nära samarbete med ryska kollegor och stöd från både statliga och privata forskningsfinansiärer. Vi är ett litet land men med fortsatt gott samarbete mellan olika aktörer kommer vi kunna fortsätta bidra med viktig ny kunskap om Arktis. ISSS-08 är den första expedition utmed hela nordostpassagen med fokus på kopplingarna mellan kolflöden och klimatet.

Nu står sex stycken 20ft containrar med vetenskaplig utrustning samt nybyggda kranar och winchar uppe i Kirkenes och väntar. Till helgen kommer de 15 personer som deltar i den svenska delegationen att anlända för att möta våra 15 ryska kollegor och starta mobiliseringen av forskningsfartyget Smirnitskyi.

Denna skeppsdagbok kommer föras av Vanja Alling, Jorien Vonk och Örjan Gustafsson (alla ITM, Stockholms universitet). Vi hörs nästa gång om fartyget och våra ryska kollegor när vi lagt ut från Kirkenes. Kommande inlägg blir kortare…

Örjan Gustafsson, forskningsledare, ISSS-08
Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet

Advertisements

3 Responses to Öppnande av skeppsdagbok för ISSS-08

 1. Till
  Forskningsfartyget Jacob Smirnitskij

  Örjan Gustafsson

  Fantastiskt spännande och vilket intressant upplägg med 15 forskare från Ryssland
  och Sverige. Och med en hel värld som sitter på nålar för att höra nyheter från Er.
  Det kan bli de viktigaste forskningsbesked som någonsin har presenterats.
  Hoppas att Ni kan rapportera under hand om preliminära resultat, för jag står nog inte ut med att vänta för länge. Prel. arbetsresultat och första “feeling” uttalanden från Er
  alla är på önskelistan.
  Jag hoppas Ni alla hinner känna Er lika betydelsefulla och uppskattade som Ni är.
  Lycka till,

  Benny Johansson,
  Göteborg

 2. Per says:

  Lycka till på expeditionen!
  Per

 3. Lissy van 't Voort says:

  Hello everybody,
  I hope you all have a great trip. I am waiting for a blog from Jorien in English cause I’m very curious fot the first experiences!
  Good luck and have fun.
  Lissy van ‘t Voort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: